Heeft u al een duurzaam kantoorpand?

De rijksoverheid heeft in 2017 een wettelijke verplichting aangekondigd voor eigenaren van kantoorpanden: objecten groter dan 100 m2 moeten minimaal beschikken over een energielabel C. De nieuwe regeling gaat in op 1 januari 2023. Momenteel blijkt de helft van de kantoorpanden in Nederland niet te voldoen aan deze nieuwe duurzaamheidseis. Dit betekent dat veel kantoorpanden ‘groene’ operaties moeten ondergaan. Voor een kantoorpandeigenaar komen hier aardig wat kosten bij kijken. Zijn er ook nog voordelen?


Kosten

Het meest vanzelfsprekende voordeel van een energiezuinig pand is de lage energielast. De kosten van een pand dat minder energie verbruikt liggen logischerwijs lager. Wat men vaak vergeet is de mate waarin een duurzaam pand toekomstbestendig is. Vanwege het gebruik van duurzame materialen zijn de onderhoudskosten van een gebouw lager en gaat deze langer mee. Hierdoor worden er uiteindelijk nóg meer kosten bespaard. Uit onderzoek (Koolmoes, 2014) naar verduurzaamde kantoorpanden blijkt ook dat er sprake is van lagere servicekosten. Dit leidt ertoe dat vastgoedinvesteerders over het algemeen eerder kiezen voor een duurzaam pand.


Waardevermeerdering

Een ander belangrijk financieel voordeel van het beschikken over een energiezuinig kantoorpand is, dat de waarde van een vastgoed-object toeneemt. Uit onderzoek van ING Real Estate Finance en Universiteit Maastricht (2017) blijkt dat energiezuinige kantoorpanden circa 9% meer waard zijn. Ook zouden deze 10% hogere huuropbrengsten opbrengen dan kantoorpanden die niet energiezuinig zijn.

Imago

Uit eerder onderzoek (Koolmoes, 2014) blijkt dat een duurzaam kantoorpand ook leidt tot verbetering van het imago van het gevestigde bedrijf. Duurzaam zijn is ‘in’, dus zien mensen het als iets positiefs wanneer een bedrijf duurzame stappen zet. Ook de productiviteit van personeel blijkt erop voor uit te gaan. Een gezond binnenklimaat kan uiteindelijk veel betekenen voor de arbeidsproductiviteit binnen een organisatie. Een kantoorvastgoedbelegger is blij met een financieel gezond bedrijf (huurder), omdat hierdoor het risico op leegstand verkleind wordt.

Een interessante investering

Het verduurzamen van een kantoorpand naar energielabel A, B of C brengt een aantal financiële voordelen met zich mee. Het heeft als gevolg dat je als kantoorpandeigenaar kunt besparen op energiekosten, onderhoudskosten en servicekosten. Dit levert een hogere huuropbrengst op. Daarnaast blijkt dat een vastgoed-object met energielabel A meer waard is dan een pand met een lager energielabel. Ook levert het object puur om de reden dat het wordt bestempeld als duurzaam, een hogere huuropbrengst op. Verder blijken duurzame kantoorpanden positieve invloed te hebben op het imago en de bedrijfsproductiviteit van de gevestigde huurder, wat de kantooreigenaar uiteindelijk ten goede komt.